ปลาทะเล Oligopeptide

ผลิตภัณฑ์

  • Marine Fish Oligopeptide

    ปลาทะเล Oligopeptide

    โอลิโกเปปไทด์จากปลาทะเลเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกมีข้อดีพิเศษในด้านโภชนาการและการใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นเปปไทด์ผสมโมเลกุลเล็กประกอบด้วยกรดอะมิโน 26 ชนิดมีน้ำหนักโมเลกุล 500-1000 ดาลตัน สามารถดูดซึมได้โดยตรงจากลำไส้เล็กผิวหนังของมนุษย์เป็นต้นมีลักษณะทางโภชนาการที่แข็งแรงและใช้งานได้หลากหลาย